Telefon : +485024539901 | Email: info@roseline.com.pl

Po kasacji wyroków władz komunistycznych mamy 10 lat na ubieganie się o odszkodowanie

Po kasacji wyroków władz komunistycznych mamy 10 lat na ubieganie się o odszkodowanie

W wielu krajach traktuje się jako priorytet moralne i finansowe zadośćuczynienie za krzywdy i represje popełnione przez reżim komunistycznych władz.

W Polsce Skarb Państwa wypłaca odszkodowania i rekompensaty dla osób represjonowanych w latach 1944 do 1989. Warunkiem przyznania takich odszkodowań jest uzyskanie unieważnienia wyroków wydanych za działalność na rzecz zachowania niepodległości Państwa Polskiego.

Po kasacji wyroków władz komunistycznych mamy 10 lat na ubieganie się o odszkodowanie

Kiedy należy ubiegać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych?

Wielu osobom działania władz uniemożliwiły normalną pracę zarobkową w ich zawodzie, co wiązało się również z obniżeniem świadczeń emerytalnych. Obywatele byli również przesłuchiwani, aresztowani, internowani, przetrzymywani w więzieniach, deportowani, przesiedlani, wcielani siłą do wojska, odbierano im majątki na rzecz Skarbu Państwa, a represjom tego typu podlegało bardzo wiele osób. Obecnie po uzyskaniu wyroków unieważniających orzeczeń z okresu od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989 można ubiegać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych, które wypłacane są ze Skarbu Państwa.

Możemy również ubiegać się o zwrot przejętego majątku, a jeśli nie jest to możliwe, o otrzymanie rekompensaty za poniesione straty i krzywdy. Zgodnie z nowelizacją ustawy lutowej można się ubiegać o odszkodowanie dla osób represjonowanych przed okres do 10 lat od momentu uprawomocnienia się uchylenia wyroku, który zapadł w czasie panowania władz komunistycznych. Koszty prowadzenia takiego postępowania oraz wynajęcia pełnomocnika w postaci kancelarii adwokackiej również ponosi wtedy Skarb Państwa. Kwota odszkodowania będzie zależna od wielkości kary i doznanych krzywd w wyniku udziału w ruchu opozycyjnym i walkach o niepodległość.

Abyśmy mogli uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych należy skompletować całą dokumentację i złożyć wniosek do właściwego sądu okręgowego. Wniosek taki może złożyć osoba represjonowana, a po jej śmierci o odszkodowanie może ubiegać się najbliższa rodzina, czyli rodzice, rodzeństwo, dzieci lub współmałżonek.