Telefon : +485024539901 | Email: info@roseline.com.pl

Metodologia Agile dla lepszej wydajności programowania

Metodologia Agile dla lepszej wydajności programowania

Gdy zespół programistów Scrum pracuje nad produktywnością zespołu przy użyciu metodologii Agile, pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę, jest miara użyta do zmierzenia, ile pracy zespół wykonuje w iteracji, czyli prędkość.

Wręcz przeciwnie, użycie prędkości pomaga zespołowi programistycznemu Scrum w określeniu średniej zdolności zespołu podczas normalnego sprintu, a następnie, ile zgodzą się osiągnąć w następnej iteracji sprintu. Prędkość nie jest preferowana do określania produktywności zespołu, ponieważ jest to prosty wskaźnik oparty na przeszłych sprintach. Na końcu liczy się wynik i to, co stworzył zespół. Drużynie nie zaleca się pospiechu w celu zwiększenia prędkości. Ostatecznie wynik może być nieprzewidywalny, ponieważ zespół może zaoszczędzić na testach akceptacyjnych, uniknąć naprawiania błędów lub zminimalizować restrukturyzację, aby osiągnąć docelową prędkość. Kluczem do zwiększenia prędkości zespołu jest uciekanie się do skupienia się na prędkości optymalnej w czasie, a nie na prędkości maksymalnej. Od tego zależy także ogólna jakość gotowego produktu. Posiadanie jasnego i niezakłóconego umysłu jest kluczem do działania na najwyższym poziomie.

Najbardziej oczywistym krokiem jest uniknięcie rozpraszania uwagi, ponieważ są one głównym powodem zmniejszenia produktywności zespołu.

Zespół nie jest w stanie się skoncentrować i gubi się, gdy zostaje poproszony o wyjaśnienie, dlaczego spadła ich wydajność. Jeśli członkowie zespołu posiadają agile certyfikat, projektowanie produktu dla klienta odbywa się szybciej i bardziej efektywnie. Codzienne spotkanie sprintu jest przeprowadzane w celu przeglądu i informacji zwrotnych w celu ustalenia przyszłego postępu projektu. Gdy zespół zakończy bieżące działania sprintu, można zaplanować kolejny sprint. Demonstracja funkcjonalności znajduje się na końcu każdego sprintu, aby można było uzyskać regularną informację zwrotną przed kolejnym sprintem. Projekt i wykonanie mogą być innowacyjne i eksperymentalne.