Telefon : +485024539901 | Email: info@roseline.com.pl

Zapewnij pracownikom odpowiednią odzież roboczą

Zapewnij pracownikom odpowiednią odzież roboczą

Przedsiębiorstwa muszą stale poprawiać i utrzymywać bezpieczeństwo swoich pracowników. Istnieje potrzeba stałej czujności i zapewnienia wysokiej jakości ochronnej odzieży roboczej pracownikom w wielu branżach.

Właściciele firm powinni inwestować w bezpieczeństwo swoich pracowników oraz dostarczać im odpowiedniej odzieży roboczej i innego niezbędnego sprzętu do sprawnego wykonywania codziennych zadań. Gdy pracownik zostaje ranny, ma to negatywny wpływ na produktywność firmy. Wiąże się to nie tylko z wypłatą odszkodowania, ale również ze zmniejszoną siłą roboczą w przedsiębiorstwie. Wszystkie te opcje kosztują firmę pieniądze, dlatego rozsądne jest zapobieganie występowania obrażeń, zwłaszcza tych, które mogą spowodować więcej niż tydzień zwolnienia z pracy. Głównym celem odzieży ochronnej i roboczej jest zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pracownikom. To twój obowiązek jako pracodawcy, ponieważ jeśli coś się stanie z członkiem personelu podczas pracy, odpowiedzialność spadnie na ciebie. Zdecyduj, jakie rodzaje ubrań roboczych są niezbędne do wykonywania różnych zadań. Odzież o wysokiej widoczności zapobiega uderzeniu pracowników przez pojazdy silnikowe.

Ognioodporne ubranie robocze zapobiega obrażeniom na skutek wyładowań elektrycznych lub pożarów.

Cały sprzęt, taki jak gogle, kaski czy rękawice, ma określoną funkcję, dlatego pamiętaj, aby zapewnić odpowiednie ubranie do każdego zadania. Przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy określają, że odzież ochronna, taka jak koszulki robocze, powinna być odpowiednia do charakteru i ryzyka związanego z pracą, musi mieć odpowiednie dopasowanie i rozmiar dla każdego pracownika, kompatybilna z każdą inną ochronną odzieżą roboczą, racjonalnie wygodna, czysty i higieniczna, oraz w dobrym stanie technicznym. Obowiązkiem pracodawcy jest również szkolenie personelu, jak używać, przechowywać i konserwować odzież ochronną i sprzęt. Jeśli nie zastosujesz się do przepisów regulujących działalność, grożą Ci wysokie grzywny. Jeśli Twoja firma ma nieodłączne ryzyko w codziennych czynnościach, ważne jest, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy noszą wymagany sprzęt ochronny.